Kan familjär hyperkolesterolemi behandlas?

 

FH, familjär hyperkolesterolemi, innebär att man har ärftligt höga kolesterolvärden. Vid FH är det speciellt viktigt med sunda matvanor och livsstil. Behandling sker också med läkemedel som hämmar kroppens bildning av kolesterol.

Benlyft

Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret?
Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet HjärtLung.